kommunevaapen.png
toppbilde 1
toppbilde 2
toppbilde 3
Hjem > TOPMENU > 

Ekstraordinært møte med næringsfokus

Innkalling næringsutvalgsmøte 22. september 2014

NB: Sted er Skjervøy ASVO denne gang, kl 1015 som vanlig. 

Are Klevstad fikk solid oppmerksomhet for sitt kunstgress-stunt

Lille Aspmyra på Skjervøy

Referat fra møte om Kystsoneplanen for Skjervøy og Nordreisa

Det ble 28. august avholdt åpent møte om Kystsoneplanen for Skjervøy og Nordreisa.

Referat fra møtet kan leses her

Alle sakspapirer fra møtet

Protokoll formannskapsmøte 8. september 2014

Onsdag 10. september 19-21

Studenttreff i Tromsø

Studerer du i Tromsø? Eller kjenner du noen som studerer i Tromsø? Send da denne invitasjonen videre! Nord-Troms kommunene inviterer, sammen med Halti næringshage, studenter i Tromsø til STUDENTTREFF 10.sept. kl. 19-21.Sted: Compagniet.

Bli med!!! Husk å melde deg på: https://www.facebook.com/NordTroms#!/events/714091965329761

Gjelder fra: Mandag 08.09.14

Timefordeling Gymsal (barneskolen), Høsten - 2014

brannmann

Lørdag 20. september kl 12.00 - 14.00

Åpen Dag på Brannstasjonen

Brannstasjon holder åpen dag lørdag 20. september fra kl. 12.00 til kl. 14.00. Skjervøy Brann- og Redning holder til i Industriveien 9 på Skjervøy.

 

Flere arrangementer i Skjervøy

Friluftslivets uke i Troms 6-14 september

Børning - offisiell plakat

Kino i september

Børning

Allerede stor suksess på kino. Brom brom - tidenes billøp fra Oslo til Nordkapp!

THE NORTHERN LIES.Foto: Marius Fiskum

Konsert på Maursund Gård, Naustet

The Northern Lies

 Ønsk velkommen The Northern Lies – en høyst sjarmerende folk-trio fra Tromsø!