kommunevaapen.png
toppbilde 1
toppbilde 2
toppbilde 3
Hjem > TOPMENU > 

Premiering etter trekning

Søppelaksjonen 2015

Skjervøy kommune vil takke alle som har deltatt i den årlige aksjonen og har trukket ut 2 grupperinger som får tildelt kr.2000,- for innsatsen. I år ble det:

  1. Alkeveien Vel i Hollendervika                                   Området i nærmiljøet
  2. Friluftsgjengen v/Skjervøy Barneskole                Kommunens arealer i Sandvågen

Alle sakspapirer fra møtet

Protokoll formannskap og næringsutvalg

Fra Helsedirektoratet

Nyhetsbrev - folkehelsearbeid 3/2015

Søknadsfrist 6. juli

Barnevernspedagog, vikariat i 100% stilling

Barneverntjenesten søker etter barnevernspedagog med tiltredelse så snart som mulig, varighet frem til 31.12.2015.

Ifm ferieavviklingen

Redusert åpningstid kommunekassa

Kommunekassa vil fra og med mandag 29. juni og hele juli ha åpningstid fra 1000-1400. Dette grunnet redusert bemanning ifm ferieavviklingen. 

helsesenter_106x50

Telefonhenvendelser til Helsesenteret

Det er for tiden vanskelig å få svar på telefonen ved ekspedisjonen på Helsesenteret.

Dette på grunn av ferieavvikling.

Telefon vaktrom: 77775738

Nye regler fra 1. juli - 15 for byggetiltak

Fra 1. juli 2015 kan en bygge flere tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende reguleringsplaner eller annet regelverk. 
 
For mer informasjon, se Byggeregler på sidene hos Direktoratet for byggkvalitet (DiBk).

Se også forskrift om endring i forskrift om byggesak hos Lovdata og Direktoratets forenklingsforslag.
skogstorknebb_150x100[1]

Skjervøy folkebiblioteket

Sommeråpent biblioteket

Biblioteket vil ha langåpent en dag i uka under skoleferien og avvikling av ferie i tidsrommet 6. juli - 7. august.

4 mus

Konsert på Bøteriet

Arctic Meeting Point

Arctic Meeting Point er ute på en turne der de spiler 28.6 i Tromsø, 30.6 på Skjervøy, 1.7 i Alta og 2.7 i Hammerfes