kommunevaapen.png
toppbilde 1
toppbilde 2
toppbilde 3
Hjem > TOPMENU > 
Bamse med L_100x133

Skjervøy folkebibliotek

Ole Bok arrangment for 6 åringer

Alle barn i Skjervøy som er født i 2009, 6 år i år, har fått brev hjem med invitasjon til Ole Bok arrangement i kveld

Tomorrowland_poster

Kino i mai

Disney Tomorrowland - A World Beyond

Et medrivende og mystisk eventyr

logo fri

22. - 25. Juni

Friluftsskole i sommer

For deg som bor i Nord-Troms og skal begynne i 5. - 8. klasse

Bidra til et rent nærmiljø:

Organisering av søppelaksjon i Skjervøy kommune fra 28.mai - 5.juni.

  1. Vi er avhengige av hjelp til å holde kommunen fri for søppel i grøfter, på utfartsteder og langs strandlinjen vår. Vi håper de samme som plukket søppel i fjor kan plukke de samme områdene i år. Vi håper også at nye grupper melder seg på til andre områder.

Ta kontakt med Ingrid Lønhaug mobil 97 06 42 51 eller Cissel Samuelsen mobil 91 71 84 87 og avtal rode.

Ihht møteplanen 1. juni 2015

Innkalling formannskap og næringsutvalg

Næringssakene blir ikke klar før neste uke. 

Søknadsfrist: 12.Juni-15

LEDIGE STILLINGER SOM BARNEHAGELÆRERE, FAGARBEIDERE/ASSISTENTER I GRUNNSKOLE, SFO OG BARNEHAGE

Ledige stillinger fra 1. august 2015 - i skole, barnehage og SFO

 

Nå er også vedleggene lagt til:

Granskningsrapporten Skjervøy fiskeriutvikling AS

Dette er den offentlige versjonen; noen avsnitt er sladdet (fjernet) med hjemmel i Offl § 13.2, (forretningsmessige hensyn). Kontrollutvalget har fått - og kommunestyret vil få - den fullstendige versjonen. 

Vedlegget er på 30 MB, så vil ta noe tid å laste ned (avhengig av båndbredde). 

Innkalling med saksliste

Kontrollutvalgsmøtet 26. mai 2015

Granskningsrapporten vedrørende Skjervøy fiskeriutvikling AS blir ikke behandlet på dette møtet, men kontrollutvalget får en presentasjon av rapporten kl 14:00. 

Møtet er åpent, og interesserte - spesielt kommunestyrerepresentanter - oppfordres til å være til stede i kommunestyresalen. 

 

Tre kommuner representert i kommunestyresalen i Nordreisa

Status etter møtet tirsdag 10. mars

Tre kommuner samlet i møte om kommunereformen

Tirsdag 10.mars deltok representanter fra alle partiene i Skjervøy + rådmannen på et møte om kommunereformen i Nordreisa. Nordreisa hadde invitert oss til å starte en prosess med utredning om mulig sammenslåing i de seks Nord-Tromskommunene. Det møtte representanter fra Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy. Representanter fra fylkesmann og KS møtte også.

Fullsatt kommunestyresal på Skjervøy

Fellesmøte Nord-Troms 4

Kommunereformmøte på Skjervøy

Onsdag 20.mai møttes formannskap og rådmenn fra Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy i kommunestyresalen på Skjervøy. Temaet var kommunereformen. Alle kommunene er pliktig til å utrede et alternativ for kommunesammenslåing. Nå blir det utredning av Nord-Troms 4 som et alternativ.