kommunevaapen.png
toppbilde 1
toppbilde 2
toppbilde 3
Hjem > TOPMENU > 

FYSAK Skjervøy sin SOMMER-TRIM

Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i Skjervøys flotte natur

uke 30, 31 og 32

Postjournalen

På grunn av ferieavvikling i uke 30, 31 og 32, kan det skje at postjournalen ikke blir publisert påfølgende arbeidsdag.

HELSESTASJONEN - STENGT

Helsestasjonen holder stengt i perioden 18. juli til og med 1. august. Åpner igjen mandag den 4. august.

Barselkvinner med nyfødte barn kan ta kontakt med Sonjatun fødestue på tlf. 77770825 ved behov.

Påmelding innen 1/9-14

Frister det med faglig påfyll?

"Klart det går - Friluftslivskurs for voksne som arbeider med barn og unge med funksjonsnedsettelser". Passer også for de som jobber med eldre, utviklingshemmede og psykisk helse.

Søknadsfrist 15. august

Prosjektmedarbeider 50% stilling

Prosjektet "Ungdom på ræk" videreføres i løpet av 2014 som "Samhandlingsprosjekt". Fokus vil være å arbeide tverrfaglig med forebygging og individuell oppfølging innenfor rus- og psykiatritjenesten.

Ifm generalforsamlingen i Årvikbruket eiendom AS

Alle sakspapirer formannskapsmøtet 3. juli 2014

08. September - 2014 KL. 11.00

Invitasjon til møte vedr. spillemiddelordningen i Skjervøy kommune

Skjervøy og Arnøya

oppstart av planarbeid

Utvidelse av kirkegård på Skjervøy

I medhold av plan- og bygningslovens § 12.8, varsles det om oppstart på reguleringsarbeid for utvidelse av Skjervøy kirkegård.

Søknadsfrist 1. august - 14

Ledig stilling som vedlikeholdsleder/prosjektkoordinator - 2. gangs utlysning

Skjervøy kommune har ledig stilling som vedlikeholdsleder for kommunale bygg og prosjektkoordinator for utbygging og rehabilitering av bygg og anlegg.

Søknadsfrist 1. august - 14

Ledig stilling som avdelingsingeniør VVA - 2. gangsutlysning

Skjervøy kommune står foran utfordrende og spennende oppgaver innenfor fornyelse av ledningsnettet og nye prosjekter.