kommunevaapen.png
toppbilde 1
toppbilde 2
toppbilde 3
Hjem > TOPMENU > 
Her er Harold - plakat

Kino i november

Her er Harold

Morsom, norsk roadmovie om en møblerhandlers kidnapping av IKEA-sjef Ingvar Kamprad

Ihht møteplan onsdag 29. oktober

Protokoll kommunestyremøte

Alle sakspapirene fra onsdagens møte. 

Pr nå ser vi en feil i protokollen; Peder A skal stå som møtende fast medlem. Vidar B-A skal stå som møtende varamedlem. 
Ser du flere feil; si fra til oss :-) 

Påmeldingsfrist: 29.oktober

Røykesluttkurs på Skjervøy

 

Oppstart: 3.November - 2014

Elisabeth Johansen sin bok Brent land

Vandreutstillingen "Brent land" på biblioteket

Vandreutstillingen "Brent land", om tvangsevakueringen av Nord-Troms og Finnmark, vil være på biblioteket i uke 44 og 45.

bok18

Rumenske bøker

Skjervøy folkebibliotek har mottatt depot på rumenske bøker.

Ihht møteplanen

Innkalling f-skap 3. november

Det innkalles til formannskapsmøte mandag 3. november kl 1015. 

Vi starter med tema økonomiplan: Rådmannen vil orientere om sin innstilling til budsjett- og økonomiplan 2015-18. I den forbindelse innkalles også en representant for hvert parti som ikke er representert i formannskapet. 

Offentlig ettersyn

Forslag til detaljeplan for Hamnnes hyttefelt og turistanlegg

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok Skjervøy formannskap enstemmig i møte den 13,10,2014 i sak 94/14, at forslag til detaljplan for ”Hamnnes hyttefelt og turistanlegg” datert 20,05,2014,  skal legges ut til offentlig ettersyn.

 Plandokumentene kan sees i Skjervøy rådhus og her på kommunens hjemmeside.

Merknader til planen merkes ”Merknad detaljplan Hamnnes hyttefelt og turistanlegg”, og sendes til Skjervøy kommune, postboks 145 G, 9189 Skjervøy eller pr e-post til: post@skjervoy.kommune.no.

Merknader må være sendt/levert kommunen senest 08.12.2014.

Storslett kommunehus Torsdag 06.nov. kl. 10:30

Friluftsliv og folkehelse i Nord-Troms

Påmelding innen 1. november til : troms@fnf-nett.no

Nyttig og kortfattet informasjon til deg fra Skjervøy kommune

Skjervøy kommune har laget en velkomstfolder for nye innbyggere

I velkomstfolderen har vi samlet generell informasjon om kommunen, våre tjenester til innbyggerne og litt om mulighetene du har sammen med oss. 

Ta gjerne kontakt om du har forslag til endringer eller tillegg, enklest pr e-post.

Snuplasser på Skjervøy tettsted

Teknisk etat oppfordrer  de av dere på Skjervøy tettsted, som har parkert biler, båter, hengere og div annet på snuplasser om å fjerne dette.

Vinteren står for dør, og brøytemannskapene vil få problemer med snømåkingen.

Den nye renovasjonsbilen til Avfallsservice as, kommer snart til øya, og denne trenger også større plass for å få snudd.

Vennligst gjør dette så snart som mulig,  det vil gagne oss alle

mvh

Teknisk sjef