100% fast stilling som sykepleier/vernepleier

Søknadsfrist 31. mai

Stillingsbilde Skjervøy

Skjervøy kommune har ledig stilling som sykepleier/vernepleier 100% fast stilling på Solkroken, med tiltredelse så raskt som mulig

Solkroken er ei avdeling for personer med demenssykdom med 9 plasser

 

Kvalifikasjoner:

For 100% stilling på Solkroken, norsk autorisasjon som sykepleier eller vernepleier

Stillingen innebærer todelt turnus med for tiden jobb hver tredje helg.

 

Stillingene har følgende arbeidsområder:

 • Primærsykepleie som innebærer at du har ansvar for pleie og stell, oppfølging og iverksetting av beboerens tiltaksplan
 • Utøve direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Dokumentere og rapportere i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer
 • Sørge for at tiltak, oppfølging og dokumentasjon til enhver tid er faglig forsvarlig
 • Samarbeid med pasientens hjelpeapparat og pårørende
 • Håndtering av medisinsk teknisk utstyr og utføre sykepleieprosedyrer
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt kolleger og studenter
 • Bidra til en god informasjonsflyt mellom pleiere og andre naturlige samarbeidspartnere
 • Du må være innstilt på å jobbe med innovativ teknologi
 • Det er en forutsetning at man behersker bruk av digitale verktøy som redskap i arbeidshverdagen
 • Være fleksibel til også å kunne utføre andre relevante oppgaver

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning innenfor geriatri eller demensomsorg

 • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig

 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

 • Evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og h

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

   

  Lønn i henhold til gjeldende tariff.

  Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

  Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

  Politiattest kreves før tilsetting.

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

   

Søknaden må gi opplysninger om:

 

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

Flere opplysninger om stillingen gis av Virksomhetsleder for Skjervøy sykestue og sykehjem Åshild Hansen tlf. 77775742

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden.

 

 • Søknad sendes elektronisk: her

   

  Søknadsfrist: 31.05.2019

Web levert av CustomPublish AS