2. gangs utlysning Sykepleier i 100% vikariat

Søknadsfrist 5. juni

Stillingsbilde Skjervøy

 

Skjervøy kommune har ledig vikar stilling med mulighet for fast tilsettelse som sykepleier i hjemmetjenesten 100% med tiltredelse så raskt som mulig og frem til 30.04.2020

 

Stillingen har følgende arbeidsområder:

Arbeidsoppgaver til sykepleier er i direkte pasientrettede oppgaver. Hjemmetjenesten drives etter primærsykepleiemodellen. Sykepleiefagligrettede oppgaver inngår også i stillingen. Vi samarbeider tverrfaglig med sykestua, psykiatritjenesten, legekontor, fysikalsk avdeling, spesialisthelsetjenesten og apotek.

Høsten 2019 vil det vurderes muligheter for langvakter i helgene.

Kvalifikasjoner:

Offentlig godkjent sykepleier

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Selvstendighet og evne til å jobbe tverrfaglig

 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig

 • Samarbeidsvillig

 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt

 • Førerkort for bil

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

  Litt om virksomheten:

  Skjervøy kommune har et sterkt fokus på at enkeltmennesker skal kunne bo i hjemmet lengst mulig.

  Det er en rekke tjenester som hører under vår kommunes helse – og omsorgstjenester. Vi har et Helsesenter med ei aktiv sykestue, sykehjem, skjerma enhet, legekontor og ergo/fysikalsk avdeling i samme bygg.

  Hjemmetjeneste har hovedkontor på helsesentret. I 2. etasje på Helsesentret er det 10 omsorgsboliger som hjemmetjenesten yter hjelp til fra morgen til kveld. Vaktrommet til hjemmetjenesten finnes i denne etasjen.  

  Hjemmetjenesten yter også hjelp i andre tilrettelagte omsorgsboliger og i hjemmet til brukerne.

  I personalgruppen til hjemmetjenesten inngår sykepleiere, hjelpepleiere/ helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, assistenter og merkantil stilling. I hjemmetjenestens team er kreftsykepleier tilknyttet personalgruppen.

  For tiden er arbeidstid i hjemmetjenesten i to delt turnus.

  En tilstreber at sykepleiere i sin turnus blant annet skal ha ansvarsuker med dagvakter.

   

  Lønn i henhold til gjeldende tariff.

  Sykepleierstillingene i hjemmetjenesten har et rekrutteringstilskudd på kr. 20.000,- pr. år i tillegg til årslønna.

  Flyttegodtgjøring etter eget reglement for fast ansatte.

  Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

  Politiattest kreves før tilsetting.

  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

   

   

Søknaden må gi opplysninger om:

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

 • telefonnummer og e-postadresse

 • eventuelle referanser

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av virksomhetsleder for hjemmetjenesten Trond Aardal tlf. 77 77 57 32 e-post. Trond.aardal@skjervoy.kommune.no

           

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man her på hjemmesiden

 • Søknad sendes elektronisk: her

   

  Søknadsfrist: 05.06.2019

Web levert av CustomPublish AS