Barnehagene på Skjervøy tettsted er:

Eidekroken barnehage
Styrer: Ragnhild Fjellstad Henriksen, Tlf.77 77 56 75Oversikt_Skjervøy_Kommune.pdf/95 00 58 62
E-post: ragnhild.henriksen@skjervoy.kommune.no

Vågen Barnehage
Styrer: Torill Marcussen, Tlf. 77 77 56 77/41 65 46 20 
E-post: torill.marcussen@skjervoy.kommune.no

Avdeling Ole brumm: 90 13 78 53
Avdeling Tigergutt: 46 88 81 59
 

Solstua Barnehage
Tlf: 48 13 76 82
Styrer: Dag Johansen, tlf: 40 29 43 50
E-post: dag.johansen@skjervoy.kommune.no 

Akutten Barnehage:
tlf: 91 31 01 67
Styrer: Dag Johansen, tlf: 40 29 43 50
E-post: dag.johansen@skjervoy.kommune.no  

Ørneveien Naturbarnehage AS (privat)
Styrer: May-Lisbeth Kristiansen , Tlf. 95172185

Eier: May-Lisbeth Kristiansen
E-post: maylisbeth@epost.no

 

På Arnøya er det to barnehager:

Arnøyhamn oppvekstsenter
Leder for oppvekstsentret: Pernille Jørgensen, Tlf 777 62820
E-post: pernille.jorgensen@skjervoy.kommune.no

Årviksand barnehage

Styrer: Ragnhild Fjellstad Henriksen, tlf: 95 00 58 62
E-post: ragnhild.henriksen@skjervoy.kommune.no

Barnehageansvarlig i Skjervøy kommune er:

Monica Wolf, Tlf 7777 5542
E-post: monica.wolf@skjervoy.kommune.no

Barnehager
Skjervøy har fire barnehager på tettstedet og to på Arnøya. Aller er fra 1-6 år.

vedtekter bhg

Revidert mai-2018

Vedtekter barnehage

Våre barnehager

Barnehager: Skjervøy har fire barnehager på tettstedet og to på Arnøya. Lek og læring er direkte knyttet opp til hverandre. Vi støtter barns nys...

Barnehager i Skjervøy kommune

Barnehagene på Skjervøy tettsted er: Eidekroken barnehage Styrer: Ragnhild Henriksen, Tlf.7777 5675 E-post: ragnhild.henriksen@skjervoy.kommune.n...

Barnehagepriser

Ny makspris og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 1. mai

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av mak...

Digitalt skjema for søknader om barnehageplass

Søknad Barnehage

Søknad Barnehage  Digitalt skjema
Web levert av CustomPublish AS