Barnehager i Skjervøy kommune

Barnehagene på Skjervøy tettsted er:

Eidekroken barnehage
Styrer: Ragnhild Henriksen, Tlf.7777 5675
E-post: ragnhild.henriksen@skjervoy.kommune.no

Vågen Barnehage
Styrer: Torill Marcussen, Tlf. 7777 5677
E-post: torill.marcussen@skjervoy.kommune.no

Solstua Barnehage

Styrer: Dag Johansen

E-post: dag.johansen@skjervoy.kommune.no

Ørneveien Naturbarnehage AS (privat)
Styrer: May-Lisbeth Kristiansen , Tlf. 95172185

Eier: May-Lisbeth Kristiansen
E-post: maylisbeth@epost.no

 

På Arnøya er det to barnehager:

Arnøyhamn oppvekstsenter
Leder for oppvekstsentret: Kari Mathiassen, Tlf 777 62820
E-post: kari.mathiassen@skjervoy.kommunr.no

Årviksand barnehage

Styrer: Ragnhild Henriksen, Tlf. 77775675
E-post: ragnhild.henriksen@skjervoy.kommune.no

Barnehageansvarlig i Skjervøy kommune er:

Monica Wolf, Tlf 7777 5542
E-post: monica.wolf@skjervoy.kommune.no

Barnehager
Skjervøy har fire barnehager på tettstedet og to på Arnøya.

Vi legger vekt på:
Lek og læring som er direkte knyttet opp til hverandre. Vi støtter barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær. Leken ses på som den viktigste læringsarenaen for førskolebarn. Den skal skje på barnas premisser., og de voksne skal være deltakende og gode veiledere i barnas lek. Vi legger vekt på sosial kompetanse, å gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Vi legger vekt på barns medvirkning. Barn skal ha retten til å ta egne valg, retten til å komme med egne meninger, retten til å bli sett og hørt av et lydhørt personale. Spesielt blant de minste er det viktig å tolke kroppsspråk og mimikk.

Vedtekter for barnehagene PDF document ODT document korrigert feb 2012.doc for de kommunale barnehagene er sist revidert høsten 2012

Priser

Pris hel plass: kr. 2 730,- per mnd.
Kostpenger: kr. 300.- per mnd.
Nedre grense for plass er 40 %
Søskenmoderasjon 30% barn 2, 50% barn 3.

Søknadsskjema
Ønsker du å søke barnehageplass, bruker du dette søknadsskjemaet PDF document ODT document  eller sender elektronisk under linken selvbetjening.

Husk å søke innen frist for hovedopptaket 1. mars

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS