HOVEDOPPTAK - LEDIGE / ENDRING AV BARNEHAGEPLASSER 2019/2020

Søknadsfrist: 01.03.2019

Barnehage

Skjervøy kommune

Kultur- og undervisningsetaten

Hovedopptak – Ledige barnehageplasser 2019/2020 

Jf. Barnehageloven §12a har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller et år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass innen utgangen av den måneden barnet fyller et år.

I august skal det tas opp barn i ledige plasser i Skjervøy kommune. Dette gjelder for følgende barnehager:

Eidekroken barnehage (1-5 år) Vågen barnehage (1-5 år) Ørneveien naturbarnehage (1-5 år) Årviksand barnehage (1-5 år) Prestejorda barnehage (1-5 år)

Søknadsfrist 01.03.2019

Søknad barnehageplass - Skjema her

Redusert foreldrebetaling.

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdning med lav inntekt

1. Hvis maxprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du etter søknad få redusert pris.

2. Gratis kjernetid for 3,-4- og 5 åringer.

 

Søknad redusert foreldrebetaling - Skjema her

Siste års skattemelding eller skatteoppgjør må leveres med søknaden.

søknadskjema for begge ordningene finner du på Skjervøy kommunes hjemmeside. 

 

Web levert av CustomPublish AS