Ny makspris og nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen 1. mai

Barnehagepriser

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. mai 2015 er 2 580 kroner per måned.

Her finner du mer informasjon om maksprisen og den nasjonale ordningen for reduksjon i foreldrebetalingen:
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling/
 

Web levert av CustomPublish AS