Planlegger 100 % fast stilling

Søknadsfrist 15. 10.2019

skjervøy bilde ledig stilling

 

 

 

 

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Ønsker du å bytte ut et hektisk byliv med roligere omgivelser?

Kan du trives med gåavstand til det meste?

Da er livet i Skjervøy et godt valg for deg!

 

 

Skjervøy kommune har ledig 100% fast stilling som arealplanlegger.

 

Kommunen er i stor utvikling innen nyskapning med mange prosjekter både privat og kommunalt og vi søker derfor en planlegger i en nyopprettet stilling.

 

Stillingen har følgende hovedarbeidsoppgaver/-områder:

 • Revidere/arbeide med kommuneplanens arealdel, samfunnsdel og kommunedelplaner

 • Utarbeide områdeplaner og detaljreguleringsplaner i kommunens egen regi

 • Behandling av private detaljreguleringsplaner

 • Saksforberedelse til politisk behandling, medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, myndigheter, utbyggere og andre interessenter

 • Delta i prosjekter av planfaglig karakter

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på masternivå for eksempel innenfor fagfeltene byplanlegging, landskapsarkitektur eller arealplanlegger. Søkere med bachelor og relevant erfaring kan også søke.

 • God kjennskap til plan- og bygningsloven og annen relevant lovverk

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven og/eller offentlig saksbehandling er en fordel

 • Har god samarbeidsevne på tvers av ansvarsområder og med andre myndigheter

 • Har kompetanse i bruk av digitalt planverktøy

 

 

 

Skjervøy kommune tilbyr:

 • Ei krevende og allsidig stilling med faglige utviklingsmuligheter

 • Arbeidstid etter fleksitidordningen.

 • Mange dyktige kolleger og medarbeidere med stor kapasitet og engasjement.

 • Lønn ihht gjeldende tariff.

 • Kommunen kan være behjelplig med å skaffe bolig.

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

 • Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

 • Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

 • Er inkluderende ved at du er imøtekommende og h

 • Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

 • Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

  Stillingen ligger under teknisk etat. Teknisk etat består ellers av teknisk sjef, boligforvalter, vedlikeholdsleder formålsbygg, byggesaksbehandler, oppmålingsingeniør, prosjektleder og førstesekretær.  I tillegg ligger Anlegg seksjonen, Havn og Skjervøyterminalen under etaten.

   

Søknaden må gi opplysninger om:

 

 • CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

 • telefonnummer og e-postadresse

 • referanser

   

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av:

Teknisk sjef Kjell Ove Lehne tlf. 77775520/90937495

e-post: kjellove.lehne@skjervoy.kommune.no

 

Flere opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.com

 • Søknad sendes elektronisk: her

   

  Søknadsfrist: 15. Oktober 2019

Web levert av CustomPublish AS