Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

blåmann mai-juni 09 og litt rødhette 118

Informasjon om søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Lavere foreldrebetaling-to ordninger

Disse to ordningene gjelder både for kommunale og private barnehager.

 

1)     Reduksjon i foreldrebetaling på grunnlag av inntekt.

1 mai 2015 ble det innført en ordning med lavere foreldrebetaling på grunnlag av inntekt. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for opphold i barnehage. Fra 2018 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner.

2)     Gratis oppholdstid 20 timer per uke for 3-,4- og 5-åringer.

Fra august 2016 har alle 3-,4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Dette kalles «gratis kjernetid». Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 450 000 kroner. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Søknadsskjema

Felles søknadsskjema for begge ordningene finner dere på Skjervøy kommunens hjemmeside eller dere får det på kultur- og undervisning.

Søknadsfrister: Ordningen gjelder for ett barnehageår. Tidligere søkere må søke på nytt for hvert barnehageår. Frist 15 april

 

Regelverk.

Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling. Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetaling i barnehage, og legger til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbudet om barnehage plass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

 

Web levert av CustomPublish AS