Skriftlige henvendelser rettes til kommunens postmottak (klikkbar lenke) på e-post eller via skjema under. Ved henvendelser direkte til etat brukes følgende kontaktinformasjon.

Kommunens hovednummer er 77 77 55 00. Telefontid er mellom 10.00 og 15.00.

Kommunens postadresse er: Skjervøy kommune, PB 145, 9189 Skjervøy (mrk med riktig etat/virksomhet)