Telefon:

Kontor: 77 77 56 03 

Mobil: 922 70 628

Annen info:

E-post: kulturhuset@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse: Strandveien 39, 9180 Skjervøy

Postadresse: Postboks 145 G, 9189 Skjervøy