Leiesatser for Kiilgården:

Satsene gjelder private arrangement og leie til næringslivet. Lag, foreninger og kommunale virksomheter betaler halv pris på «ikke- inntektsbringende» arrangement. Det kan inngås egne avtaler for fast ukentlig leie på årsbasis.

Utleie 1. etasje
Helg (fredag-søndag)

  • 1 dag: kr. 2000,-
  • 2 dager: kr. 2500,-
  • 3 dager: kr. 3000,-

Øvrige ukedager:

  • Leie 1. etg. Kr. 1000,- pr. dag
  • Leie spisestue m/kjøkken: Kr. 500,- pr. dag

 

Leiesatser for kulturhuset:

Leiesatser:

kommersielle/ private aktører

Ideelle org. Lag/foreninger

Storsalen – arrangement u/billett

3000,-

1200,-

Storsalen – arrangement m/billett

4000,-

+ 10 % av billettinntekter

 

10 % av billettinntekter

Minimum kr 500,-

 

Ved behov for lyd, lys og annen teknisk bistand: kr 300 pr t for kommersielle/private aktører. Kr 200 pr t for ideele org. lag/foreninger.