Skjervøy voksenopplæring

 N Troms videregående skole, Skjervøy

Skjervøy voksenopplæring holder til i trivelige lokaler på Skjervøy videregående skole. Voksenopplæringa tar inn elever etter søknad fortløpende gjennom hele skoleåret og har årlig 20-50 elever. Hvis du har et opplæringsbehov, ta kontakt med skolen, så vil vi hjelpe deg videre.

Skjervøy voksenopplæring holder til i trivelige lokaler på Skjervøy videregående skole. Voksenopplæringa tar inn elever etter søknad fortløpende gjennom hele skoleåret og har årlig 20-50 elever. Hvis du har et opplæringsbehov, ta kontakt med skolen, så vil vi hjelpe deg videre.

Opplæringstilbud:

  • Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere
  • Norskopplæring for arbeidsinnvandrere
  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Språktrening for afasirammede


Undervisning på dagtid:

Mandag - torsdag: 08.25 - 13.50: tidspunkt avtales med leder
 

Undervisning på kveldstid:

Mandag 18.00-20.00: A1-nivå

Onsdag 18.00-20.00: A2-nivå

Torsdag 18.00-20.00: B1-nivå 


Ansatte:

Leder/lærer:

  • Ragnhild Steien Henriksen

Lærere:

  • Bente Haugsnes

Kontaktinformasjon
Besøksadresse: Skjervøy videregående skole, 4. etasje, Industriveien 2

Postadresse: Skjervøy voksenopplæring, Postboks 250, 9189 Skjervøy

Telefon: 77787079/40021734


VELKOMMEN!
 

Web levert av CustomPublish AS